Engelska: Min elev skriver om Storybird
Storybird,

är en bra sida för dom som gillar att skriva på engelska och har en fantasi som flöder över tangentbordet. Man skriver och sätter in bilden som man tycker passar in. Som om en bild som jag skrev om förut en myra som höll i en vacker röd blomma, då kunde man skriva över vad myran skulle göra med blomman och varför! 

Först ska man välja en historia! Vi säger att vi skriver om en Roger Rabbit. Han ska ut på en fest men har inget speciellt att ta på sig! Så han måste ta sin gröna väska och gå till en affär. I det tillfälet så finns det en bild på en kanin som har en grön väska. (Nu kommer Anne-Marie! Hon är nog lite svartsjuk på mitt vackra språk som hon tycker så mycket om och nyfiken om vad jag skriver om att jag gärna får skriva om det här, men åter till ämnet!)

Nu så har vi skrivit första sidan! Och när man har en berättelse kan man ju börja med framsidan! Man bara tar en bild på en kanin i det här laget fast man kan ju ta vilken bild som helst! Då ska man ju komma på en rubrik, jag är då inte speciellt bra men det är bara låta fantasin brinna och se vad folk tycker... hm... kanske "Roger Rabbit and a birtday".

Då har vi fått ihop en berättelse och nu är det bara att tänka på det där lilla extra som vissa nästan alltid glömmer... stavfel! Nu håller ju jag på med en men den berättar jag om snart! Ja, man ska ju bara fortsätta och sedan så poff så har man en berättele kanske om en verklighet eller bara en påhittad! Sdan är det ju bara att göra den och vänta på att man får någon kommentar eller något sådant.

Sedan ska man skriva om vad den handlar om, men det får man bestämma själv men jag rekomenderar nog det! Jag rekomenderar det här jätte mycket! Min egna berättelse handlar om Girre Giraffes födelsedag och Anita Ant ska gå ditt men hon blir stoppad på vägen och känner sig båda svartsjuk och glad över olika saker! Ibland har man tur om ens föräldrar hjälper en med stavfelen och sådant.

Jag hade fått länken av Anne-Maries blogg som hade fått den av IT-mamman som har varit i vårat klassrum!

ELEV I ANNE-MARIES KLASS!


Engelska: elev skriver på bloggen!

Hello all friends! My name is xxx and I´m 11 years old. I like to play the game world of warcraft.I go in Anne-Maries class and its relly fun there. Well, sometimes its not so fun when someone have come too late, but i relly like Anne-Marie and she is fun. My activities is handboll,innebandy and to play tv-games!

Sometimes I play online games whit my friends,but that game a play most is World Of Warcraft.World of warcraft is not allways fun,so sometimes i  turn of my computer and going up to my X-Box 360 and play halo 3 there.
But if i dont wanna play a game on X-box 360 or computer,i go down agian and put up the phone, and call a friend.If noneone can meet me that day,i go in on my room and take a book and read it out! But sometimes i failed too read it out on a day, and when i most go to bed,and my parents think i sleep (the KL close allways is 22.00)

I take my book and start too read it out. Well, here my story ends and I know you will read this story Anne-Marie
so please dont tell for my parents at i read the book so close kl 12 :D
PS. sometimes i dont stop reading befor the kl is over 12.

ELEV!


Engelska: Walk and talk
Idag gjorde jag min första walk-and-talk med den här klassen.


Det betyder att man har ett samtal och ett innehåll som är förutbestämt. Ett vandrande fokus skulle man kunna kalla det för. Man går två och två. Man samtalar förutsättningslöst runt ett problem i fem- tio minuter. Sedan byter man samtalspartner. Som alla första gånger man genomför något blir det inte som man tänkt sig. Och trots det blir det bra. Jag genomförde walk-and-talk-promenaden i all hast - eleverna var trötta, mattiden sen och innanför så mörkt och därutanför så soligt. Samtalet genomfördes på engelska.

Anne-Marie

Frågor att undra då det gäller engelska
Dessa frågor fick mina elever fundera över idag:

Berätta hur du använt din engelska i sommar?

Berätta vad du upplever att du kan av engelska?

Berätta hur du vill lära dig engelska?

Varför tror du att vi lär oss engelska i skolan?

Varför vill du lära dig engelska?

Svaren mina elever gav mig ger mig en mängd information. Den informationen ger mig saker att tänka på och betyder att  jag fortsätter att själv ställa mig frågor kring undervisning och ämne. Det är viktigt att eleverna har insikt om hur de självständigt ska kunna använda sina kunskaper. För någon skolkunskap är det inte frågan om. Det vi lär oss i skolan ska ha en framtid utanför den.

Anne-Marie

... som funderar över den kunskap en guide har i spelet World of Warcraft - "man pratar ju bara engelska där".
... som funderar över att eleverna faktiskt vet att de lär sig engelska genom spel, skola och film och vad det betyder för min undervisning.
... funderar över att eleverna uttrycker att de vet att skolan vill lära ut för något som de behöver i framtiden. Det är spännande att läsa att någon till och med beskriver sin framtida arbetsplats och vilket språk de ska prata med varandra där - och återigen - vad gör det med mitt uppdrag bland mina elever.... skratta med mig!Anne-Marie,
som börjar fundera över hur engelska undervisningen kan äga rum - kanske youtube kan bli "läxa" i engelska,
om ni kommenterar här - HUR SKRIVER NI SKRATT?

Tankar kring strävansmål och elevens strävanJag tycker om våra kursplaner, strävansmål och läroplanen. Här är strävansmålen för engelska. De mesta orden är verb. Verb betyder att man agerar på något sätt - berätta, beskriva, förklara, motivera, läsa, uttrycka, analysera, bearbeta, förbättra analysera - och samtliga ord betyder att de ska omsättas till handling. Handlingen ska ägas av både lärare och elever. Det är eleverna som ska få förverkliga innebörden av orden. För lärandet ligger just i handlingarna som strävansmålen synliggör.Här är ett axplock över engelska och tänket i klassrummet.
Lärartänket syns i orden utmaningar, lärande tillit och att engelska språket är en fantastisk resa ut i världen samt att engelska är ett av världens kommunikationsspråk. Strävansmål heter det, men om vi får leka lite med orden och handlingarna kunde vi kalla det strävansmåla...

Anne-Marie

Skolrättigheten: att välja orden och lärandetDet är mycket spännande att låta eleverna välja ut de ord de vill lära sig i de engelska texter vi utmanar eleverna med. Här är en text om däggdjur, överlevnad och en riktigt ordrik och innehållsbärande text som gör att vi lär oss av innehållet och får språket samtidigt. Engelska är ett språk som bär information. ''

Vi lär oss genom ett annat språk. Då jag ger eleverna det anslaget - att det finns något i den här texten som kan vara intressant för er - då brukar eleverna ge sig an texten utan att bry sig om att det är på engelska. Om vi ska lära oss engelska blir många elever fokuserade på ord utan innehåll.


Då man frågar eleverna vad de lärt sig blir jag ofta förvånad över hur mycket de lär sig av texten. Orden de vill lära sig,  eller rättare sagt, orden de berättar om har de redan lärt sig och dessa ord  syns i deras utvärderingar. Ibland vill de inte lära sig några ord alls men allt om innehållet "mammals".  Orden in i sitt naturliga sammanhang och eleverna upplever att de redan kan dem och behöver inte lära sig dem.
  Jag tänker att deras hjärnor fungerar ungefär som min - jag har redan förstått - nu vill jag lära mig något nytt.

Anne-Marie

Engelska - en utmaningsmeningSå här utvecklar jag denna uppgift:

1) Jag talar alltid i termer av utmaningar. Vilken utmaning vill du ha? Kan jag utmana dig...? Vad sägs om den här utmaningen? Jag tror du kan...
2) Ta en mening ur din bok, den bok du läser just nu. Välj en mening som är en lagom utmaning att översätta till engelska.
3) Pröva att översätta den till engelska.
4) Utvärdera

Så här tänker jag:

1) Engelska är ett kommunikationsspråk. Eleverna måste alltid våga försöka använda engelska.
2) Jag vill se hur eleven antar utmaningar. Utmaningar är ofta inom ramen för det man kan, alltså inom utvecklingszonen, men en aning svårare än det man är förtrogen med.
3) Elever vågar mer och tilltros förmåga.
4) Eleverna kan mer än de får visa.
5) Jag aktar mig för att värdera det elevn har  valt. Om jag vill att eleven ska välja själv måste jag acceptera det val eleven gör. Annars kommer eleven aldrig att våga pröva utan leta efter uppgifter som gör läraren nöjd och glad vilket inte någonsin har varit elevens lärande uppdrag.

Mitt förhållningssätt:

1) Undervisningen ska utmana, hur den utmanar måste jag pröva.
2) Lärandet och klassrum är elevens lärande möjlighet och rättighet. Hur får eleverna förvalta det?
3) Att eleverna får pröva och ska få uppleva lärarens nyfikenhet.

Anne-Marie,
som hälsar med en pedagogisk vink härifrån...


ENGELSKA I ÅRSKURS TRE
Eleverna i min lilla trea fick samarbeta, samtala och ta orden i sina munnar ständigt. Alla texter lästes ut. Det betyder inte högläsning då högläsning är en konst. Men det är en konst att utveckla muntlighet i engelskan. Om eleverna får göra det ihop med en klasskompis så blir det muntligt. Här har eleverna haft roligt. De har också försökt att gissa på ordet Because - men det gick inte så bra - skriver eleverna i marginalen.
Eleverna är också bildmedvetna, bilden stöttar eleverna i textfördjupning och förståelse. I stort sett handlar det om hur vi lärare undervisar.

Anne-Marie

HÖGSKOLANS KRAV PÅ GRUNDSKOLANS ENGELSKA

Strävansmålet för engelska bör förvaltas mer medvetet. Högskolan kommer att höja kravet på den språkliga kompetensen i engelska - vid antagningarna till högskolan. Jag tycker engelskan ska börja redan i årskurs ett. Strävansmålet är oändligt - skolans strävansmål begränsande - språkvärlden är mycket större än så. Engelskan är en hel värld. Och vi möter den ständigt. Den gör sig påmind och kräver att vi förstår den. Engelskan!

Jag tittar i strävansmålen i Skolverkets kursplaner och betygskriterier 2000/den reviderade versionen 2008:
jag citerar och noterar:Språk är en aktivitet - verben omsluter kursplanerna - eleven ska göra, ta orden, uttrycka, samtala, diskutera, pröva sig fram, försöka och språkligt aktiveras.Undervisningen ska följa och bejaka elevernas aktiviteter. Språk ska användas. Texter läsas för att texter innehåller något som är intressant, inte en stum text som lär ut engelska. In mot innehållet manar jag. I min fyra sa jag - Bry er inte om språket utan försök förstå vad texten handlar om. Med det anslaget visade det sig att eleverna vågade mer och brydde sig inte så mycket om att det faktiskt var engelska. Idag talar jag engelska under matematiklektionerna och vid samlingarna. Eleverna tänker oftast inte på att de hör mig tala engelska. De lyssnar till sagan, uppgiften eller det jag har att berätta. Språket får de på köpet.Mina elever får rita de ord de tycker de behöver lära sig ur de texter vi arbetar med. Så här ser ordet VILLAGE ut kontra ordet RIVERBANK:och så den mycket enkla men viktiga utvärderingen:Anne-Marie


ENGELSKA - dagens engelska ordDet är i årskurs fyra. Vilka härliga ord att lära sig. Köttätare... vi går i fyran. Dessa ord lärde sig denna elev denna dag. Anne-Marie

SVENSKA och ENGELSKA

image735

Vi är så vana vid vårt språk. Vi språkbadar i det varje dag. Hör lite nya ord, hör lite vanliga ord. Vissa ord är lite extra nya. Många nya ord kommer med maten. Men om man läser denna text och är från ett engelskt talande land kan det göra lite ont att köpa just detta bröd. Det vill man ju inte. Kanske är bullen rent av skadlig att äta. Lägger man till ett T i slutet så betyder alltsammans "tillfoga skada, göra illa sig men bita ihop tänderna". Då blir det här brödet rent livsfarligt att äta. Tur att vi förstår rätt...det här är ett bröd för en överdrivet hurtig person... ett bröd att sätta tänderna i.

Anne-Marie

INDIVIDUELL UNDERVISNING i ENGELSKA
INDIVIDUELL LÄSUTVECKLING OCH SAMTAL KRING TEXT ÅRSKURS FYRA


image346
LÄSANALYS
Individuell undervisning kring en engelsk text. Eleven läser ur sitt papper eller sin bok. Den text eleven läser gör jag en läsanalys av. De ord eleven vill lära sig ringar sedan eleven in. Detta är de glosor eleven undrar över. När denna analys är klar samtalar jag med eleven och visar på elevens framsteg. Vi talar såväl innehållsförståelse som hur att läsa och hur att uttala.

image348
SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE
Eleven fortsätter i sin arbetsbok - frivilligt - där eleven utvecklar sitt tänk kring läst text och hur läsningen har utvecklats och hur lärandet upplevdes. All dokumentation ägs av eleven. Dessa finns i elevernas arbetsböcker kring språk och spåklig utveckling.

HÄR ÄR ARBETSRUBRIKEN I DEN BOKEN


image347


Denna dokumentation är elevens. Jag har fått förmånen att följa med en bit på vägen.
Anne-Marie


Rita Engelska - RAINING CATS AND DOGS

image325

VI RITAR ENGELSKA BEGREPP - RAINING CATS AND DOGS