Välkomna till tankar om Kiwimetoden

Kiwimetoden - det är något jag vill berätta, skriva, förmedla, tänka, utveckla - kring. Det är där jag finner all min undervisarglädje, det är där jag kommer nära varje elev, det är där jag kan anpassa min undervisning och där eleverna kan ta självständiga utmaningar. Jag tänker inte dölja att  jag tycker mycket om den här  undervisningsformen. Den utvecklar mig som lärare, den utvecklar elevens kunskaper och ansvarstagande.

Kiwimetoden handlar om lärandeprocesser, läsförståelse, det vidgade textbegreppet, hur man lär sig, vilka strategier man använder sig av, hur lärandet utvecklas och utmanas. Kiwimetoden berör språkets alla aspekter - det muntliga, det lästa och det skrivna.  Kiwimetoden handlar om att utveckla från att lära sig läsa till att bli en kritisk och reflekterande läsare. Vilket jag anser är skolans absolut viktigaste uppdrag.

Under denna sida kommer jag att tänka Kiwi, utveckla Kiwi, utmana Kiwi och välkomnar dig som är intresserad att fråga, diskutera och föra dina tankegångar kring Kiwimetoden. Den utvecklar oss alla. 

Välkomna in! 
Anne-Marie

Välkommen

Nu
börjar jag med några trevande ord i en offentlig blogg.

Jag vill skriva om dagens lärande i dagens skola. Jag vill undersöka och utveckla pedagogik, Jag värnar om elevens möjlighet att inkluderas och omslutas av skolans verksamheter. Jag tänker då främst på möjligheten att utveckla språk och skapa förutsättningar för varje elev att språkutvecklas. Jag tror på skolan, på läraren och på den lärande individen - alltså skolans möjligheter.

Som föreläsare hoppas jag också på en ny mötesplats för dig som lyssnat, funderat och prövat de tankegångar jag presenterat. Det är viktigt att få återknyta med det som blivit förmedlat, men också få en personlig kontakt med mig, Och jag med Er. Jag träffar många lärare, lärarstuderande och föräldrar, och härmed skapar jag en möjlighet för era röster att bli hörda och besvarade. Varmt välkomna!

Anne-Marie