TED talk - Daniel Pink

http://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation.html

Jag fick boken som Daniel Pink skrivit då jag var hos Microsoft, Redmond. Nu läser jag den också på svenska. En helt ny värld. Rekommenderas.

Anne-Marie

Uppmärksammat TEDx

TEDxStockholm"Congratulations! By all accounts it sounds like your #TEDx Stockholm event was an amazing successs" Lara Stein in charge of TEDx at TED.com.

Den 5 december 2009 kommer TEDxStockholm göra något stort. Det betyder att vi alla kan bidra till att goda idéer sprids. Det är vårt ansvar.

Anne-Marie

MÅL: TEDxSwedenxPed

My idea:


MY IDEA is not yet to publish:

but...

Working on it!
Did it years back with video supporting teachers meetings.
Will transform the idea to TEDxSwedenxPED if possible.

But I got my vision clear:
To connect schools to this project, and support headmasters to start up meetings with TED Ideas from all over the world. I give supporting question connecting to our mission and curriculum.

And I will hopefully give you examples how to introduce this work at schools - and the week when closest to the 5 of december 2009 join the TEDxSTOCKHOLM event of being one of the worlds greatest TEDxEVENT ever!

By then I hope to have alot of schools following.


Anne-MarieTED spreading idea

Jag ska göra en TEDxStockolm
kopplat till sverige och den pedagogiska verksamheten - med tillhörande pedagogiska vinklingar och kopplingar - för visionen om framtidens lärande!
Tog för flera år sedan fram iden om Video för pedagogiska samtal, där olika teman var underlag för frågeställningar jag skapade. Frågorna presenterades i små tillhörande häften. Nu ska jag sätta samman TED-filmer som har något gemensamt och som direkt kan betyda något för skola och skolans utveckling, vilket i stort sett alla TEDtalks gör.


Anne-Marie

TEDxStockholm event resumé
Från 13.00 till 19.30 talks, samtal, talks, samtal, talks, samtal. Det mest spännande är att sitta ned i olika konstellationer och diskutera samspelet mellan de "talks" vi gemensamt tagit del av. Att diskutera, fundera ihop, få olika infallsvinklar från olika dicipliner.

Hans Roslings
åskådliggjorde världen, summan av oss alla och konsekvenserna av just detta på ett mycket pedagogiskt sätt. Hans Rosling var mycket pedagogisk, rolig och ämnet han tog upp ytterst allvarligt.

Professor Johan Rockström talade om pressen mot vårt enda klot stressen av en framtida kollaps, a tipping point, när den ekologiska balansen rubbas. I stort sett handlade TEDxStockholm om det globala samspelet, individen och möjligheterna, ansvaret om utvecklingen och hur jag som människa kan möta en annan människa. Det handlar om naturen, människan som en del av mångfalden, och att vi faktiskt bara har ett endaste klot att diskutera på. Vi behöver våra innovatörer, våra mångfaldare och våra visioner om att vi faktiskt kan ansvara för det klot som till bristningsgränsen försöker reparera vår framfart.

Anne-Marie,

som lyssnade till talare från TED global Bruno Giussani,
Anders Wilhelmson (PEEPOO BAG) som innovaterat en lösning kring människornas behov av toaletter och jordmån för odling, Petra Wadström som funderat kring vattenfrågan och möjliggjort för renvattenförsörjning i liten skala med projektet Solvatten, Martin Forsling som berättade om det virtuella mötet i verkliga miljöer, märkligt spännande och samtidigt overkligt, Christina Öhman som talade om kroppens rörelse och teknologins samspel. Man kan skicka ett lyckligt sms genom att klä orden i mobila gensvar på kroppens signaler - så att kontexten skapas och meddelandet faktiskt kan begripas utifrån den känsla man sänder iväg sitt meddelande med, Edna Eriksson talade, och nådde mitt absoluta inre i samtalet om den kultur man är i och samspelet med den, inte att utseendet talar för någon, utan att man är där man är och fortsätter sin resa till något annat. Vi tittar för mycket på utsidan av människan, kategoriserar för lättvindigt, och Petter Berndalen översatte svenska folkmusik till rytmiskt språk. Fantastiskt med andra ord!

Vi var 200 och på väntelistan ytterligare 500 personer. Det gäller nu att göra aktivitet av våra erfarenheter. Jag funderar på att göra ett TEDxEvent anpassat för lärare. Ska lägga ut en fortbildningsidé ... slog mig just nu!

som säkert glömt några personer... och talare... återkommer med dem imorgon.