LUS - och hur göra?

JAG FICK EN FRÅGA I BLOGGEN:

HUR MAN LUSAR I ETT KLASSRUM?
RANDAVSKILJARE

Anne-Marie SVARAR PÅ FRÅGA OM LUS:

SÅ HÄR GÖR JAG:
RANDAVSKILJARE

Jag lusar mina elever varje gång jag lyssnar till dem.
Det är med en sådan självklarhet jag gör det.
Det är nog som läkaren som tar puls, blodtryck... en del av - hur ser det ut idag - för att avgöra vad vi ska sätta in för åtgärder... eller vilka utmaningar jag kan processa med eleven. Alla de elever jag har haft har själva haft en god kännedom om vad LUS är, och vad punkterna eller processen handlar om inom varje punkt. Jag tycker att bedömningarna ska vara tydliga, begripliga och användbara också för eleverna. De ska kunna bedöma mig, de ska kunna bedöma sig själva och de ska finna samstämmighet med hur de blir bedömda.

När jag ber mina elever läsa för mig... gör jag det i organiserad form. Jag har en - till - en - undervisning. Då får ingen störa mig eller den elev jag sitter med. Då genomför jag läsanalyser, diskuterar ord och meningsuppbyggnader, förståelse och hinder... jag gör en läsanalys....samt LUS-bedömmer. För att få denna stund... så ser jag till att de andra eleverna är igångsatta med arbeten... vad som helst... matematik, bild, engelska... och när arbetet flyter och eleverna har redskap att hjälpa varandra... så inför jag individuell och vägledd undervisning.

För att få eleverna att införlivas i organisationen utvärderar jag tillsammans med dem. De finner vinsterna stora och accepterar mitt behov av kvalificerad undervisning tillsammans med ett mindre antal elever. De får uppleva detta... och kräver sedan att få denna undervisning igen. Detta påverkar i sin tur allt lärande. Det blir positivt, individuellt och mycket utmanande och utvecklande. Eleverna vill... och det är hela vinsten.

Individuell undervisning
RANDAVSKILJARE

En undervisningsform där jag och eleven... vi två som processar innehåll... då undersöker jag hur eleven förstår alla former av texter...samt lyssnar till läsning ur den bok ELEVEN SJÄLV HAR VALT. Jag genomför läsanalyser (utvecklat själv - se artikel i Svenskläraren) och bedömer vilken LUSpunkt eleven ligger på. Detta gör jag i samspråk och samspel med eleven.

Vägledd undervisning
RANDAVSKILJARE

Jag tillsammans med en mindre grupp - allt från två till sex elever - som har undervisning tillsammans med mig. Denna undervisningstanke omsluter samtliga skolans ämnen och samtliga elever. Jag undersöker ur ett valt undervisande fokus vilka utmaningar eleverna kan förmås att ta. Allt inom utvecklingszonen.

Alla mina elever får delta i dessa former av undervisning. Oavsett behov eller kunskapsnivå. Förutsättningarna för IUP är därmed stora. Förutsättningarna för ständig kunskapsutveckling likaså.


Anne-Marie

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback