Utveckla fler frågor kring en matematikuppgiftDet här är en bra matematikuppgift tänker jag. Därmed har jag redan värderat den för er, kära läsare. Jag har några frågor;

* beror det på ålder om man kan lösa den här uppgifte?
* vilken årskurs ska man lämpligen kunna lösa uppgifter av detta slaget?
* vad behövs för att lösa uppgiften?
* om man aldrig har haft hur påverkar det uppgiften?
* vilka principer är det som man bör kunna för att lösa uppgifter av detta slag?
* vilka mål i kursplanen svarar uppgiften mot?
* vad är syftet med uppgiften?
* hur löser jag själv uppgiften?
* löser jag matematikuppgifter ur de matematikböcker jag undervisar ur?
* undervisar vi i matematik eller gör boken det?
* hur samspelar vi med matematikbokens kunskapsförmedling?
* hur vet vi att eleverna lär?
* vilken ålder, om vi nu ska åldersorientera oss, kan man en uppgift av detta slag?
* är elevens ålder viktig för att lösa uppgifen?
* vad betyder lärarens undervisning?
* vad kan vi språkligt lägga oss i?

* hur kan vi överföra samma princip till en elevnära och upplevd händelse och inte förlora den övergripande idén som uppgiften syftar till?

* om eleven kan konstruera liknade uppgifter vilken förmåga förvaltar eleven då?

* vilka ord kan vi skapa synonymer till?
* hur mycket kan en elev skriva i sin beskrivning av flickans feber?
* hur behandlar vi elevernas förmåga att beskriva?
* hur samspelar ämnet matematik med ämnet svenska och svenska två?
* vilka begrepp är viktiga?
* hur stort utrymme tillåter vi att eleverna uttrycker sig på?

* skiljer sig utrymmet för elevens resonerande svar om det är matematik? om det är i svenska?
* hur översätter man själva uppgiften till engelska?
* förlägg uppgiften muntligt till ett sjukhus i Amerika, Frankrike, Afrika, Asien?
* gör om svaret till en serietidningssvar?
* vad händer om uppgiftens resonerande svar ska läsas av överläkaren? rektorn? mormor?
* Blir svaret annorlunda i sms-form?
* Hur ser svaret ut om det ska formuleras till en pojkvän? flickvän? skolsyster?
* Vilka hinder möter du om du ska lämna ett svar i form av en Ikeamanual?

* Du får berätta om febern - du behöver inte skriva - hur vill du göra?Anne-Marie

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback